بانک های اطلاعاتی

ردیف تصویر پایگاه عنوان پایگاه توضیح موضوع لینک اتصال
۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ScienceDirect پایگاه انتشارات شرکت Elsevier عمومی – مهندسی – شیمی – پزشکی
اتصال به پایگاه
۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier SpringerLink پایگاه انتشارات شرکت Springer عمومی – مهندسی – پزشکی
اتصال به پایگاه
۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Wiley Online Library پایگاه انتشارات شرکت Wiley عمومی
اتصال به پایگاه
۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier EBSCO Discovery Service سرویس جستجوی یکپارچه Ebsco عمومی
اتصال به پایگاه
۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Taylor & Francis Online درگاه جستجوی پایگاه Taylor & Francis عمومی – انسانی
اتصال به پایگاه
۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ProQuest Dissertations & Theses غنی ترین منابع پایان نامه های دانشگاهی عمومی
اتصال به پایگاه
۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Emerald Insight پایگاه انتشاراتی Emerald عمومی – انسانی
اتصال به پایگاه
۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Oxford Journals پایگاه انتشاراتی Oxford عمومی – انسانی
اتصال به پایگاه
۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Cambridge Journals پایگاه انتشاراتی Cambridge عمومی – انسانی
اتصال به پایگاه
۱۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Sage Publishing پایگاه انتشاراتی Sage انسانی
اتصال به پایگاه
۱۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier IGI Global پایگاه انتشاراتی IGI Global مهندسی
اتصال به پایگاه
۱۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Annual Reviews چکیده سالیانه منابع علمی عمومی
اتصال به پایگاه
۱۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier AAAS انجمن آمریکایی پیشرفت علم عمومی
اتصال به پایگاه
۱۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier World Scientific موسسه انتشاراتی World Scientific عمومی
اتصال به پایگاه
۱۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier AIP Publishing مؤسسه فیزیک آمریکا فیزیک
اتصال به پایگاه
۱۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier APS انجمن فیزیک آمریکا فیزیک
اتصال به پایگاه
۱۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier IOP Publishing موسسه فیزیک فیزیک
اتصال به پایگاه
۱۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier IEEE Xplore digital library انجمن مهندسین برق و الکترونیک مهندسی
اتصال به پایگاه
۱۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier IET Digital Library بزرگترین پایگاه استانداردهای علمی-صنعتی مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ASCE Online Library انجمن مهندسین عمران آمریکا مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ASME Digital Collection انجمن مهندسان مکانیک آمریکا مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ASTM Digital Library انجمن آمریکایی آزمون مواد مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier SAE Digital Library انجمن مهندسین خودرو مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier SPIE Digital Library انجمن بین المللی نورشناسی و فتونیک فیزیک – مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Scientific.net پایگاه مرجع علوم و مهندسی مواد مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ACM Digital Library انجمن ماشین‌های حسابگر مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ACS Publications انجمن شیمی آمریکا شیمی
اتصال به پایگاه
۲۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier AIAA انجمن آمریکایی هوانوردی و فضانوردی مهندسی
اتصال به پایگاه
۲۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier RSC انجمن سلطنتی شیمی شیمی
اتصال به پایگاه
۳۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Cab eBooks کتابهای دیجیتال انتشارات CABI عمومی – کشاورزی
اتصال به پایگاه
۳۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier GeoScienceWorld پایگاه جامع اطلاعاتی علوم زمین زمین شناسی
اتصال به پایگاه
۳۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Lyell Collection انجمن زمین شناسی لندن زمین شناسی
اتصال به پایگاه
۳۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Jstor پایگاه آرشیوی منابع علمی عمومی – انسانی
اتصال به پایگاه
۳۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier APA PsycNet انجمن روانشناسی آمریکا انسانی
اتصال به پایگاه
۳۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier De Gruyter پایگاه انتشاراتی Gruyter انسانی
اتصال به پایگاه
۳۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier HeinOnline پایگاه جامع اطلاعاتی منابع حقوقی انسانی
اتصال به پایگاه
۳۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier BrillOnline پایگاه انتشارات شرکت Brill انسانی
اتصال به پایگاه
۳۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier AAA Digital Library انجمن حسابداری امریکا انسانی
اتصال به پایگاه
۳۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier CSIRO Publishing سازمان پژوهش های علمی صنعتی کشورهای مشترک المنافع انسانی
اتصال به پایگاه
۴۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier OECD iLibrary سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تجارت و امور مالی-بانکی
اتصال به پایگاه
۴۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Ovid پایگاه انتشاراتی Ovid پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Thieme Connect موسسه انتشاراتی Thieme پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Liebert Pub پایگاه انتشاراتی Libert پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ClinicalKey موتور جستجوی اطلاعات دارویی و بالینی پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier BioOne موسسه انتشاراتی BioOne پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier UptoDate پایگاه اطلاعاتی علائم بالینی و تشخیص و درمان بیماریها پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Nature Publishing Group مجله بین المللی پژوهش های فاخر پزشکی
اتصال به پایگاه
۴۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Web of Science پایگاه منابع علمی ISI استنادی
اتصال به پایگاه
۴۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Journal Citation Reports v5.2 پایگاه استنادی رتبه بندی مجلات ISI ویرایش جدید استنادی
اتصال به پایگاه
۵۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Essential Science Indicators پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی ISI استنادی
اتصال به پایگاه
۵۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Scopus پایگاه نمایه استنادی شرکت Elsevier استنادی
اتصال به پایگاه
۵۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier SciVal پایگاه رتبه سنجی دانشگاهها و مراکز علمی استنادی
اتصال به پایگاه
۵۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Mathscinet پایگاه استنادی علوم ریاضی ریاضی – استنادی
اتصال به پایگاه
۵۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier UlrichsWeb پایگاه استنادی مجلات علمی-پژوهشی استنادی
اتصال به پایگاه
۵۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier AP Images پایگاه تصاویر Associated Press هنر
اتصال به پایگاه
۵۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Springer Protocols منابع پروتکل پایگاه Springer شیمی – پزشکی
اتصال به پایگاه
۵۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Incite ارزیابی و تحلیل بهره وری دانشگاه ها و موسسات علمی توسط ISI استنادی
اتصال به پایگاه
۵۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier OnePetro پایگاه آنلاین منابع نفت و گاز مهندسی
اتصال به پایگاه
۵۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Journal of Visualized Experiments اولین مجله ویدئویی علمی جهان عمومی
اتصال به پایگاه
۶۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Reaxys Reaxys : پایگاه مرجع جستجو در واکنشها و مواد شیمیایی شیمی
اتصال به پایگاه
۶۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Project MUSE مرجع منحصر به فرد در حوزه علوم اجتماعی انسانی
اتصال به پایگاه
۶۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier BMJ Publishing Group پایگاه انتشاراتی BMJ Publishing Group
اتصال به پایگاه
۶۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Duke University Press پایگاه انتشاراتی دانشگاه دوک
اتصال به پایگاه
۶۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Edinburgh University Press پایگاه انتشاراتی دانشگاه ادینبورگ
اتصال به پایگاه
۶۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Future Medicine Ltd. پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی و علوم زیستی
اتصال به پایگاه
۶۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Hindawi Publishing Corporation پایگاه انتشاراتی Hindawi فیزیک – ریاضی – مهندسی – شیمی – پزشکی
اتصال به پایگاه
۶۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Inderscience Enterprises پایگاه اطلاعاتی مدیریت، اقتصاد زیست محیطی و توسعه پایدار
اتصال به پایگاه
۶۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Karger پایگاه اطلاعاتی پزشکی بالینی Karger
اتصال به پایگاه
۶۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Liverpool University Press پایگاه انتشاراتی دانشگاه لیورپول
اتصال به پایگاه
۷۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier MIT Press پایگاه انتشاراتی دانشگاه ام. آی. تی
اتصال به پایگاه
۷۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Now Publishers پایگاه انتشاراتی حوزه اقتصاد و کسب و کار
اتصال به پایگاه
۷۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier NRC Research Press انتشارات علمی کانادا (CSP)
اتصال به پایگاه
۷۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Optical Society of America پایگاه اطلاعاتی حوزه اپتیک و فتونیک
اتصال به پایگاه
۷۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Philosophy Documentation Center پایگاه اطلاعاتی حوزه فلسفه، اخلاق و مطالعات دینی
اتصال به پایگاه
۷۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier University of Chicago Press پایگاه انتشاراتی دانشگاه شیکاگو
اتصال به پایگاه
۷۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier ICE Virtual Library پایگاه اطلاعاتی در زمینه مهندسی عمران و مهندسی مواد
اتصال به پایگاه
۷۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier EIVillage بانک اطلاعاتی جامع مهندسی مهندسی
اتصال به پایگاه
۷۸ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Ithenticate پایگاه مرجع شباهت یابی مقالات علمی سایر
اتصال به پایگاه
۷۹ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier American Physiological Society Journal پایگاه اطلاعاتی انجمن فیزیولوژی آمریکا انسانی
اتصال به پایگاه
۸۰ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Korean scholarly database پایگاه اطلاعاتی DBpia (دیتابیس منابع علمی کشور کره جنوبی) عمومی
اتصال به پایگاه
۸۱ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier CnKi پایگاه منابع علمی CNKI عمومی
اتصال به پایگاه
۸۲ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Choice Reviews پایگاه اطلاعاتی Choice Reviews انسانی
اتصال به پایگاه
۸۳ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Oxford Scholarship Online پایگاه Oxford Scholarship Online عمومی
اتصال به پایگاه
۸۴ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Oxford Art پایگاه Oxford Art Online هنر
اتصال به پایگاه
۸۵ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Gale Databases پایگاه Gale عمومی
اتصال به پایگاه
۸۶ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier Grammarly گرامرلی سایر
اتصال به پایگاه
۸۷ پایگاه انتشارات شرکت Elsevier PubHort eLibrary کتابخانه انجمن بین المللی علوم باغبانی (Pubhort) کشاورزی
اتصال به پایگاه