کتابخانه مجتمع آموزش عالی گناباد  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
Ann L. Bucholtz (Auth.)
Anthony L Petraglia; Julian E Bailes; Arthur L Day
Carl Young (Auth.)
Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong (Auth.)
David A Crolla
Dobrin Toporov (Auth.)
Jeffrey Actor (Auth.)
John Mendelsohn, Peter M. Howley, Mark A. Israel, Joe W. Gray and Craig B. Thompson (Auth.)
Karen J. Marcdante, MD Robert M. Kliegman, MD
Keith E. Holbert and Raymond L. Murray (Auth.)
Ken Barrie, Angela Scriven and Angela Scriven (Auth.)
Luis Chaparro (Auth.)
Morris S. Clark and Ann Brunick (Auth.)
Raymond S. Bradley (Auth.)
Richard B. Silverman and Mark W. Holladay (Auth.)
Sunggyu Lee, James G. Speight, Sudarshan K. Loyalka
Terry Kenakin (Auth.)
Timmy Siauw and Alexandre Bayen (Auth.)
Wayne Petherick (Auth.)
Wolfram Elsner, Henning Schwardt and Torsten Heinrich (Auth.)
 
ناشر:
Academic Press
Academic Press, Academic Press
Anderson Publishing
Elsevier Inc, Anderson
Elsevier Ltd
Elsevier Ltd, Churchill Livingstone
Francis Group, LLC&Taylor
Heinemann-Butterworth
Human Kinetics
Mosby
Saunders
Sons Inc&John Wiley
elsevier
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Paleoclimatology. Reconstructing Climates of the Quaternary
Raymond S. Bradley (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Nuclear Energy. An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes
Keith E. Holbert and Raymond L. Murray (Auth.) ؛  2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice
Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong (Auth.) ؛  Anderson Publishing   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Death Investigation. An Introduction to Forensic Pathology for the Nonscientist
Ann L. Bucholtz (Auth.) ؛  Anderson Publishing   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action
Richard B. Silverman and Mark W. Holladay (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Signals and Systems Using MATLAB
Luis Chaparro (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
A Pharmacology Primer. Techniques for More Effective and Strategic Drug Discovery
Terry Kenakin (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The Microeconomics of Complex Economies. Evolutionary, Institutional, and Complexity Perspectives
Wolfram Elsner, Henning Schwardt and Torsten Heinrich (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The Science and Technology of Counterterrorism. Measuring Physical and Electronic Security Risk
Carl Young (Auth.) ؛  Heinemann-Butterworth   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Programming and Numerical Methods for EngineersضAn Introduction to MATLAB
Timmy Siauw and Alexandre Bayen (Auth.) ؛  Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The Molecular Basis of Cancer
John Mendelsohn, Peter M. Howley, Mark A. Israel, Joe W. Gray and Craig B. Thompson (Auth.) ؛  Saunders   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation
Morris S. Clark and Ann Brunick (Auth.) ؛  Mosby   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Nelson Essentials of Pediatrics , Seventh Edition
Karen J. Marcdante, MD Robert M. Kliegman, MD ؛  elsevier   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of neurological sports medicine
Anthony L Petraglia; Julian E Bailes; Arthur L Day ؛  Champaign, IL Human Kinetics   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of automotive engineering
David A Crolla ؛  Chichester, West Sussex, United Kingdom Sons Inc&John Wiley   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of Alternative Fuel Technologies, 2nd Edition
Sunggyu Lee, James G. Speight, Sudarshan K. Loyalka ؛  Francis Group, LLC&Taylor   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Combustion of Pulverised Coal in a Mixture of Oxygen and Recycled Flue Gas
Dobrin Toporov (Auth.) ؛  Elsevier Ltd   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Introductory Immunology. Basic Concepts for Interdisciplinary Applications
Jeffrey Actor (Auth.) ؛  Academic Press, Academic Press   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Applied Crime Analysis. A Social Science Approach to Understanding Crime, Criminals, and Victims
Wayne Petherick (Auth.) ؛  Elsevier Inc, Anderson   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Guides: Alcohol Misuse. Public Health and Health Promotion Series-Public Health Mini
Ken Barrie, Angela Scriven and Angela Scriven (Auth.) ؛  Elsevier Ltd, Churchill Livingstone   ، 2015
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9