برگزاری مسابقه رادیویی یاران خورشید

برگزاری مسابقه رادیویی یاران خورشید

مسابقه رادیویی یاران خورشید
۱۷ تا ۲۶ شهریور ماه
رادیو زیارت – موج fm 99/5
وپایگاه اطلاع رسانی
Www.namaz.ir

هدیه: هر روز دو کارت ۲ میلیون ریالی
ستاد اقامه نماز خراسان رضوی