نتیجه کارهای بی‌فایده

نتیجه کارهای بی‌فایده

🔅 امیرالمؤمنین #امام_علی علیه السلام:

✍️ منِ اشتَغَلَ بِالفُضولِ، فاتَهُ مِن مُهِمِّهِ المَأمولُ

🔴 هر که به کارهای بی‌فایده مشغول شود، آرزوى مهم‌اش را از دست مى‌دهد.

📚 غررالحکم حدیث ۸۶۳۳