کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی

کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی

کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی برگزار می کند:

“کارگاه آموزشی جستجو در منابع علمی”

مدرس: دکتر میثم داستانی
زمان: چهارشنبه ۲۸ آبان ماه. ساعت ۱۲
لینک شرکت در کلاس:

http://webinar.gonabad.ac.ir/library