ماه: <span>آبان ۱۳۹۹</span>

کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی

کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی برگزار می کند: “کارگاه آموزشی جستجو در منابع علمی” مدرس: دکتر میثم داستانی زمان: چهارشنبه ۲۸ آبان ماه. ساعت ۱۲ لینک شرکت در کلاس: http://webinar.gonabad.ac.ir/library