ماه: <span>دی ۱۳۹۹</span>

مسابقه بزرگ کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

مسابقه بزرگ کتابخوانی رفیق خوشبخت ما با محوریت کتاب رفیق خوشبخت ما در دو بخش بزرگسال و نوجوان برگزار می شود. منبع مسابقه:کتاب رفیق خوشبخت ما نوشته عبدالمجید کریمی ✏️در دو بخش بزرگسال و نوجوان ♦️قالب های مسابقه: 📍چهارگزینه ای 📍ارسال پویش کتابخوانی:(فیلم ۵دقیقه ای معرفی کتاب، حجم فیلم ۷۰مگابایت، …